toekomstgericht onderwijs
Kohnstamm Instituut

In het voortgezet onderwijs buigen veel scholen zich over de vraag hoe ze leerlingen kunnen motiveren, hoe ze hen betekenisvol onderwijs kunnen bieden en hoe ze aandacht kunnen besteden aan vaardigheden als kritisch denken, zelfsturing en creativiteit. Van scholen wordt ook verwacht dat ze leerlingen voorbereiden op dergelijke 21ste-eeuwse vaardigheden.

In het onderzoek Toekomstgericht onderwijs zoeken scholen naar oplossingen, daarbij rekening houdend met verschillen tussen leerlingen. Of de scholen erin slagen om zowel de andere doelen als de traditionele cognitieve te realiseren, is ook onderwerp van onderzoek. Een tiental ‘voorlopers’ in het voortgezet onderwijs, het Kohnstamm Instituut en de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen en Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam voeren het onderzoek samen uit.

Het onderzoek wordt gesubsidieerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Zes van de scholen uit het consortium werken vanuit vernieuwende onderwijsconcepten, vier scholen zijn bezig stappen te zetten in het vernieuwen van hun onderwijs.

De tien consortiumscholen 

Placeholder image

Placeholder image

Placeholder image

Placeholder image

Placeholder image

Placeholder image

Placeholder image

Placeholder image

Placeholder image

Placeholder image

Onderzoeksinstituten en contactpersonen

Pedagogische en Onderwijswetenschappen en Lerarenopleiding van de
Universiteit van Amsterdam
Contactpersoon: Monique Volman

Kohnstamm Instituut
Contactpersoon: Guuske Ledoux